Juridisch Advies

Analyse & Advies

Begeleiding & Uitvoering

Helpdesk & Troubleshooting


Nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen inmiddels van kracht

Op 28 maart 2014 zijn de 3 Europese aanbestedingsrichtlijnen gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. Nederland heeft tot 18 april 2016 om deze richtlijn te implementeren in de Aanbestedingswet. Het gaat om 3 richtlijnen, waarvan de eerste twee de bestaande richtlijnen uit 2004 vervangen. 

  • Klassieke overheid: Het gunnen van overheidsopdrachten (2014/24/EU).
  • Water, energievoorziening, vervoer en post: Het gunnen van opdrachten door de aanbestedende diensten werkzaam in de sectoren water, energievoorziening, vervoer en post (2014/25/EU).
  • Concessies: De gunning van concessies (2014/23/EU).

(Bron: Pianoo.nl)

van Druenen Aanbestedingsadvies | Afrikaring 93, 3823 CJ | Amersfoort | 033-432 4945 | info@dpadvies.nl