Juridisch Advies

Analyse & Advies

Begeleiding & Uitvoering

Helpdesk & Troubleshooting


Grensbedragen aanbestedingen onder de Europese drempels geactualiseerd

Eind vorig jaar is van het ministerie van Biza een circulaire verschenen met grensbedragen voor de aanbestedingsprocedures die gebruikt kunnen worden bij opdrachten van het Rijk onder de Europese aanbestedingsdrempels.Dit zijn de meervoudig onderhandse procedure, de nationale procedure en één-op-één gunning (enkelvoudig onderhands). 

Bij diensten en leveringen met een waarde tussen 50.000 euro (bij werken tot aan 1,5 miljoen euro) tot aan de aanbestedingsgrens mag de meervoudig onderhandse procedure worden gebruikt. Tenzij er een duidelijk grensoverschrijdend belang is, dan is de nationale procedure (nationaal openbaar met een aankondiging op TenderNed) de aangewezen procedure. Onder 50.000 euro (of 150.000 euro bij werken) mag één op één gegund worden.
De circulaire geeft ook aan dat gemotiveerd kan worden afgeweken van deze bedragen en verwijst daarbij naar aspecten die in de Gids Proportionaliteit worden genoemd.
Genoemde circulaire is te vinden op: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/circulaires/2014/12/17/circulaire-grensbedragen-voor-procedures-aanbestedingswet-2012-onder-de-europese-drempelwaarde.html 

van Druenen Aanbestedingsadvies | Afrikaring 93, 3823 CJ | Amersfoort | 033-432 4945 | info@dpadvies.nl